Prawo

Zakładanie lub zmiany w księdze wieczystej – co warto wiedzieć?

Zakup a także sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną powiązaną na stałe z rejestracją zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiej rejestracji w większości przypadków dokonuje notariusz za pomocą wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na rozwianie jakichkolwiek obiekcji związanych z obecnym posiadaczem danej posesji. Uwzględnia również wszelkie informacje o posesji i ewentualnych obciążeniach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta pozwala na zagwarantowanie prawnego bezpieczeństwa zarówno właścicielowi, jak i ewentualnemu nabywcy posiadłości. Dokument ten uwzględnia całą historię nieruchomości, jej dawnych a także teraźniejszych posiadaczy. Kupując nieruchomość należy skontrolować jej sytuację w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Kiedy trzeba założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta ułatwia gromadzenie wiadomości o stanie prawnym danej nieruchomości. Teraz jest to obligatoryjny dokument wszystkich nieruchomości czy to działki, czy domu. W 1982 roku została uchwalona ustawa o księgach wieczystych i hipotece, która określa zasady jej zakładania oraz ewentualnych zmian. Trzeba podkreślić, że nadal w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że handel nieruchomościami w okresie powojennym miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie niewielkich miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta może okazać się niezbędna, gdy właściciel nieruchomości zechce ją odsprzedać. Z całą pewnością przyszły kupiec będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Zakłada się, że informacje w niej zawarte są wiarygodne i ukazują faktyczny stan prawny nieruchomości. 

Jak zarejestrować księgę wieczystą?

Aby założyć księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości musi wypełnić odpowiedni wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w rejonie którego połozona jest nieruchomość. Jeśli nieruchomość obciążona jest hipoteką, ma więcej niż jednego właściciela, jeżeli posiadłość zajmuje więcej niż jedną działkę, wówczas należy złożyć dodatkowe dokumenty. Czy tylko właściciel nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Zarejestrować księgę wieczysta mogą także:

  • właściciel spółdzielczego prawa do lokalu,
  • kredytodawca mający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa właściwa jednostka organizacyjna.

Sama rejestracja księgi wieczystej to wydatek rzędu 100 złotych. Do tego należy doliczyć właściwe wpisy, z tego powodu można powiedzieć, że całkowity koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Na pewno założenie księgi wieczystej można zlecić również notariuszowi, który za pewną opłatą i zgromadzeniu wymaganych dokumentów złoży wniosek za nas.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może o to wnioskować? 

W większości przypadków wpis do księgi wieczystej o sprzedaży nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, który ujęty jest w akcie notarialnym. Tak jak w przypadku zakładania księgi, dokumenty składa się do sądu rejonowego właściwego dla określonego obszaru na którym położona jest nieruchomość. Dokonanie takiego wpisu to koszt rzędu 200 zł, płatne jest to u notariusza przy podpisaniu aktu notarialnego. Wszystkie zmiany właścicieli nieruchomości muszą zostać odnotowane w księdze wieczystej. Warto również wspomnieć, że takiego wpisu może dokonać również właściciel nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty uwierzytelniające jego prawa do tej nieruchomości. 

Polecamy dla Ciebie