Księgowość

Warunki założenia biura rachunkowego

Co robi biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe to podmiot gospodarczy, który świadczy takie usługi jak między innymi ogarnianie ksiąg rachunkowych, zbieranie i trzymanie całej dokumentacji księgowej, prowadzenie sprawozdań finansowych, wyliczanie wyniku finansowego oraz kalkulacja aktywów oraz pasywów czy też obrazowanie ich rzeczywistej wartości.

Jakie są wymagania, które trzeba spełnić aby prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku funkcja księgowego została uwolniona, co znaczy, że nie trzeba kończyć właściwych studiów ani szkoleń w zakresie finansów aby prowadzić biuro rachunkowe. Jedyne warunki, które potrzeba spełnić aby obsługiwać księgi rachunkowe to posiadanie bezwarunkowej zdolności do wykonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Innymi słowy księgowość mają możliwość prowadzić osoby, które nigdy nie były karane za przestępstwa finansowe i za przestępstwa skarbowe. Dodatkowo osoba na stanowisku księgowym koniecznie musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli księgowy, zanim uwolniono ten zawód, zdobył certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne to niezmiennie będzie mógł się nim posługiwać, należy mimo wszystko być uświadomionym, że żaden dyplom nie jest aktualnie wymagany aby zgodnie z prawem wykonywać tę pracę.

O czym należy pomyśleć otwierając biuro rachunkowe?

Co prawda żeby mieć biuro rachunkowe nie trzeba mieć wykształcenia rachunkowego czy też doświadczenia w rachunkowości, ale niezbędne jest bieżące opanowywanie wiedzy z prawa podatkowego oraz regulującego działalność gospodarczą. Przepisy te bardzo dynamicznie ulegają zmianie i aktualizacją a każdy księgowy musi na bieżąco tę wiedzę zdobywać.

Dodatkowo otwierając biuro rachunkowe musisz być świadom, że Klienci będą traktowali Cię jako znawcę. Twoim zadaniem więc oprócz organizowania dokumentacji księgowej może być sprawdzanie sytuacji materialnej firm i dostosowywanie odpowiednich form finansowania lub wyszukiwanie rozwiązań kłopotów finansowych. Nie posiadając/mając odpowiedniej wiedzy Twoi kontrahenci mogą zacząć w Ciebie wątpić a konsekwencją tego będzie utrata klientów.

Jak można zauważyć nie trzeba mieć doświadczenia w rachunkowości aby założyć biuro księgowe ale samodzielne opanowanie tak szerokiej wiedzy może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska

Polecamy dla Ciebie