Księgowość

Usługi doradcze i analiza – czy znajdziemy to we wszystkich biurach rachunkowych?

Każde biuro rachunkowe różni się trochę ofertą. Bezsprzecznie są rzeczy, które znajdziemy w prawie każdym biurze księgowym i będzie to przykładowo prowadzenie ksiąg rachunkowych, lub rozliczanie podatków. Czy we wszystkich biurach rachunkowych otrzymamy porady finansowe? Jakich analiz finansowych możemy się spodziewać? Co daje zatrudnienie biura rachunkowego w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Usługi doradcze – jakich porad możemy spodziewać się w biurze rachunkowym?

Aktualnie zawód księgowego nie jest tylko rozliczaniem podatków i prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Osoby , które zarządzają firmą ufają biurom rachunkowym i przeważnie proszą o porady przy zarządzaniu finansami. Księgowy, który robi sprawozdania finansowe i otrzymuje wszystkie ważne dokumenty, bardzo dobrze wie jakie pomysły są realne.

Ważny jest jednak przepływ danych. Księgowy powinien posiadać wiedzę na temat kilku podstawowych rzeczy, a jedną z najistotniejszych jest budżet przedsiębiorstwa oraz wszystkie zaplanowane działania, jak między innymi zatrudnianie kolejnych specjalistów, spodziewane sposoby finansowania oraz inne zmiany na tle finansowym w spółce.

Podczas kontroli księgowej sprawdzone mogą być wszystkie dowody księgowe, to czy są kompletne i poprawne. W takiej sytuacji jeszcze istotniejsza jest możliwość zaufania księgowemu, któremu trzeba będzie dać dostęp do wszystkich danych na temat przedsiębiorstwa.

Na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa zazwyczaj jest brana przez przedsiębiorstwa żeby ocenić właściwe finanse takiej spółki. W trakcie analizy finansowej może pojawić się:

  • początkowa analiza sprawozdawczości,
  • przygotowawcza analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Poprawna analiza finansowa opiera się na przykładach i analizie przyczynowej. Zalicza się ją do najbardziej merytorycznych metod określania finansów spółki. Często spotykane i najłatwiej dostępne ocenianie przez wskaźniki niesie ryzyko popełnienia błędu. Odpowiednio przeprowadzona analiza finansowa pokaże właściwy obraz kondycji finansowej i bardzo pomoże w trakcie rozstrzygania istotnych decyzji, które mają związek z działalnością i dalszym rozwojem firmy.

Czym różnią się poszczególne rodzaje analiz finansowych?

Analizy finansowe tworzone są żeby ocenić kondycję finansów w firmie i jednym z ich rodzajów jest analiza, na przykład poprzez analizę bilansu. Przy jej użyciu można zobaczyć strukturę majątkową i kapitałową przedsiębiorstwa. Zadaniem tej analizy jest określenie i uzyskanie danych o płynności finansowej i wykonanych dobrych przedsięwzięciach w organizacji.

Następny typ analiz to analiza wskaźnikowa, która jest bardzo popularna i łatwo dostępna. W trakcie tej analizy księgowy posługuje się wskaźnikami, które wyrażają relacje będące między odpowiednimi danymi. Dane te trzeba zaczerpnąć ze sprawozdań rachunkowych i potrzebny jest w tym przypadku bilans i rachunek wyników. Przeważnie do określania finansów firmy wykorzystujemy takie wskaźniki jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Spotkać można się także z analizą przyczynową, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowanym sposobem, jednak daje bardzo dobre wyniki. Jej celem jest dowiedzenie się, co miało wpływ na zapoczątkowanie danego zjawiska. Przez analizę przyczynową możemy dowiedzieć się jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a jakie czynniki ten wzrost hamują.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego

Polecamy dla Ciebie