Biznes

Tłumacz przysięgły – czym właściwie się zajmuje?

Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie co robi i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Często instytucje publiczne wymagają tłumaczenia wybranych pism na język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Czasami, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty niezwykle ważne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wówczas trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Zdecydowanie jest to osoba zaufania publicznego. Oddając dokumenty do przetłumaczenia takiemu specjaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Na pewno taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego musi skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Obowiązkowo powinien mieć obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie powinien znać język polski, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Warto pamiętać, że języki ewoluują, dlatego ważne jest, aby taka osoba ciągle poszerzała swoje kompetencje z tej dziedziny. Taki specjalista z pewnością powinien być odpowiedzialny, ponieważ często pracuje na dokumentach poufnych. 

Co należy do obowiązków tłumacza przysięgłego?

Zakres różnego rodzaju papierów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo rozległy. Najczęściej poza tłumaczeniem pisemnym tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma z jakimi pracuje tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego rodzaju zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Oczywiście nie jest to kompletna lista dokumentów jakie są oddawane do tłumaczenia. Takich różnego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia podczas rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia podczas wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego rodzaju konferencjach oraz wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą także specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Jakie są różnice między tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie tekstu, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, można wtedy udać się do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Często przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych potrzebny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem sprawi, że uzyska moc prawną. Istotną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest również odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że wykonane przez niego tłumaczenie jest profesjonalne i poprawne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za potencjalne niepoprawności czy przeoczenia. Jeśli klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, ma prawo domagać się odszkodowania od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest znaczący, może skutkować to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby taki specjalista podnosił kompetencje, żeby nie narażać się na duże konsekwencje. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, oraz wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy może nim zostać. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, powinien posiadać odpowiednie zdolności.

Polecamy dla Ciebie