Edukacja

Przyjazne przedszkole – co to oznacza w praktyce? Czemu warto pomyśleć o tym, żeby wysłać naszego malucha do takiej placówki?

Psycholodzy razem uważają, że dzieciństwo to kluczowy okres w w trakcie naszego życia. W tym czasie tworzy się dużo procesów zarówno fizycznych, ale w głównej mierze psychicznych. Dlatego tak istotna, przede wszystkim w młodym wieku, jest dopasowana i kompleksowa opieka nad młodym człowiekiem.  

Przedszkole to strefa, która została stworzona dlatego, żeby sprawować piecze nad dziećmi. ranga tej instytucji wzrasta zwłaszcza w środowisku matek i ojców, którzy chcą, aby ich dzieci znajdowały się gdzieś, gdzie będą bezpieczne. Troska rodziców o swoje pociechy jest bez wątpienia zrozumiała – podczas gdy oni są w pracy, chcą być pewni, że w tym czasie ich dzieci bawią się pod okiem nauczycieli. Wartość kształcenia przedszkolnego od lat wzrasta – co za tym idzie oczekiwania w stosunku do placówek także. 

Co jest niezwykle ważne w kształtowaniu przyjaznego przedszkola? I w jakich miastach powinniśmy ich szukać?

Kluczowym elementem kształtowania udanych więzi z małym człowiekiem jest czas, jaki spędza z nim nauczyciel – na zgłębienie jego potrzeb i predyspozycji. W tej dziedzinie pośród polskich przedszkoli największą przewagę mają przedszkola prywatne przedszkole w Toruniu, które zatrudniają najbardziej kwalifikowanych opiekunów. 

Przyjazne przedszkole jest miejscem, gdzie rodzice i dzieci czują się dobrze. Z tego względu konieczna jest duża częstotliwość rozmów opiekunów z wychowawcami tak, żeby utworzyło się między nimi obopólne poczucie zaufania. Przedszkole, ma wiązać się zedukacją, zabawą i rewelacyjnie spędzonymi latami, to sprzyja maluchom w rychłej asymilacji do nowego środowiska również powoduje, że maluch chętnie a także z radością na twarzy chodzi. najważniejsza rzecz zarówno dla opiekunów jak również dla owego przedszkola. 

W opinii statystyk satysfakcji matek i ojców na szczycie najlepszych placówek w kategorii przedszkoli niepublicznych na ten moment znalazły się następujące miasta: Kraków, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Poznań oraz Łódź. W przypadku placówek niepublicznych – wyróżniają je w pierwszej kolejności jakość opieki nad podopiecznymi a także bogactwo gier i zabaw, które rozwijają podopiecznych. 

Nadrzędne oznaki przyjaznego przedszkola:

    • Wzajemne oddziaływanie dzieci rodziców i wychowawców na najwyższym poziomie – częste raportowanie rodzicom o progresie, pochwały, ale również obustronne sugestie 

    • Posiadająca wysokie kwalifikacje sztab opiekunów oraz profesjonalnie zorganizowana dyrekcja

    • Szczególnie ważnym fragmentem, na który zwraca uwagę grono pedagogiczne, stanowi postęp podopiecznych na każdym polu

    • najmłodsi doskonalą swoje upodobania i predyspozycje oraz mają przy tym zagwarantowane pełne wsparcie i pełną piecze dorosłych 

    • Każdy maluch jest ważny – indywidualne podejście do podopiecznego, zaowocuje odnalezieniem jego zdolności

    • Zwracanie uwagi na preferencje np. w kwestii jadłospisu – tutaj także powiela się punkt o obustronnej rozmowie między rodzicami i nauczycielami

Polecamy dla Ciebie