Prawo

Notariusz – kiedy korzystamy z jego usług i ile mu płacimy?

W świecie, w którym(ych) funkcjonujemy dobry notariusz jest cały czas w cenie. Jest przecież szereg interesów, do których legalnej(go)) załatwienia potrzebny jest pieczątka osoby dysponującej odpowiednimi atrybutami prawnymi. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego rozdysponowania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego typu kwestie w oczywisty sposób – do realizacji tego typu spraw konieczna(y) jest zaufana trzecia strona. Oczywiście to kosztuje. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą gaże. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi sprawami zglaszamy sie do notariusza w Łodzi?

Jaką funkcję spełnia notariusz?

Można mieć prawie stuprocentową pewność, że każdy chociaż raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to osoba, który umożliwia legalizację wielu rzeczy budujących naszą rzeczywistość. Notariusz jest zawodem(ów) zaufania publicznego, co wiąże się z tym, iż przysługuje mu taka sama ochrona jak pozostałym prawnikom. Notariusz 

Ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem not stosowania prawa. Przysługuje mu również legitymacja do dokonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania zawodu notariusza nadaje odpowiedni minister – w naszym kraju jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszelkie czynności okraszone podpisem notariusza otrzymują charakter dokumentów prawnie obowiązujących. Inaczej mówiąc, notariusz sprawdza czy przygotowane zaświadczenia nie kolidują z panującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie czynności odbywają się w zgodności z literą prawa.

O jakich czynnościach mowa? Jest ich bardzo dużo. Są to głównie tzw. przypadki życiowe. Dotyczą z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, różnymi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest konieczny też przy zakładania spółek czy w sprawach testamentowych. A to tylko część z całości.

Działalność notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez urzędników notarialnych. Mowa głównie o umowach dwustronnych, aczkolwiek nie tylko. 

Czy opłaty notarialne są konieczne?

Co jasne notariusze za swoją pracę pobierają odpowiednie opłaty. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na cenę usług notarialnych składają się różne elementy. Renoma, lokalizacja, a także istota sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie ciut kosztowna niż centrum Kluczborka. Również doświadczony notariusz może oczekiwać wyższej zapłaty niż dopiero aspirująca jednostka.

Ale trzeba być świadomym, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną wysokość opłat notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej aktywności notarialnej. Pracownik notarialny nie może pobierać prowizji powyżej tych limitów. Warto przyjrzeć się przykładowo jakie to kwoty.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to maksymalne kwoty wskazane przez ministerstwo. Konsekwencją ustawowo wskazanych limitów jest to, że nie można uniknąć opłaty notarialnej. Jednak przeważnie jest to usługa warta swojej ceny.

Gdzie i jak szukać rzetelnej kancelarii notarialnej?

Zamierzając odwiedzin u notariusza warto zrobić rozpoznanie. Koniec końców, ciesząca się nieposzlakowaną opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na suburbiach. Czasem jednak można się zdziwić – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma znacznie mniejsze znaczenie niż wiedza notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten fach.  

Polecamy dla Ciebie