Edukacja

Nauka angielskiego – w zespole czy sam na sam? online czy stacjonarnie?

W dzisiejszych czasach znajomość oraz sprawne komunikowanie się językiem angielskim także w mowie oraz piśmie tworzy podstawę w codziennej egzystencji pomiędzy innymi osób władających innym językiem niż ten, który dla nas stanowi tzw. język ojczysty. Mowa tu zarówno o sytuacji, w której znajdujemy się za granicą np. na urlopie, wyjeździe służbowym czy na wyjeździe zarobkowym, a także w chwili, kiedy napotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o kierunek albo godzinę. W dawnej przeszłości językiem ogólnym była łacina stanowiąca powszechną formę porozumiewania się, raczej w kręgach uczonych. Zacieranie się barier w  porozumiewaniu się między sobą ludzi z innych państw wymogło znalezienie języka bardziej przystępnego dla szerszego grona odbiorców. To z kolei powoduje powód powstania odpowiedniego metody kształcenia, który będzie dopasowany do ewentualnego kursanta lub zespoły uczniów. Mowa tu zarówno o konsultacjach jednoosobowych, podczas których kursant jest sam na sam z nauczycielem jak i o sposobności tworzenia wieloosobowych zespołów, spotykających się w placówce należącej do danej firmy. Rozwój techniczny, a precyzyjnie – pojawienie się Internetu pozwoliło powstanie nauki zdalnej, która polega na nauczaniu za pomocą różnych witryn, czy aplikacji. Różnorodność metod na naukę języka w aktualnych czasach pozwala na perfekcyjne dostosowanie do konkretnego szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego zainteresowanego. Jak wielu ludzi tyle powodów do nauki języka. Tak samo jest ze sposobami.

 Samemu czy razem? Pozytywne aspekty i złe strony poszczególnych form kształcenia.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im szybciej rozpoczniemy tym więcej osiągniemy (lub mniejszym kosztem niż gdybyśmy tego nie robili), w co znakomicie wpisuje się trend „angielski dla dzieci”. Idealny przykładem są kursanci języka angielskiego w Skierniewicach, którzy dzięki nauce od najwcześniejszych lat nauki odnoszą sukcesy w konkursach językowych na najbardziej znaczących zawodach skali ogólnopolskiej.

Poza teoretyczną nauką, istotna, a nawet bardziej pożądana w realnym podnoszeniu naszych umiejętności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym nauczycielem umożliwia na pełne oddanie się pracy nad zdolnościami pojedynczej człowieka oraz umożliwia udostępnianie wiadomości w bardzo przejrzysty i rzetelny sposób. Indywidualne lekcje mają miejsce w hermetycznych warunkach, które niwelują wszystkie dystraktory w postaci innych uczniów a także pozwalają na absolutne skupienie się osobie uczącej, jeśli posiada trudności ze skupieniem.  Jednak przewagą pracy w zespole, jest to, że mamy do czynienia z różnymi osobami, spośród których każdy jest inny i np. w nauce mówienia stawia nam, nowe wyzwania. Działa to także w drugą stronę. Jest wysoce pożądane, bo nie raz  w kształceniu indywidualnym prowadzi do wywołania stagnacji ze strony szkoleniowca i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że podwaliną progresu jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i dawanie rady w trudnych zdarzeniach. Nigdy nie mamy pewności czym zaskoczy nas kolega lub koleżanka z grupy, co popycha nas do zdrowej współzawodnictwa. Chcemy potrafić więcej, żeby potrafić więcej i nie pozwolić się zaskoczyć albo popełnić głupich błędów, których pragniemy unikać, zwiększajac nasze zdolności. Jest to zupełnie naturalne.

W w zespole siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym należy śmiało stwierdzić, iż dużo lepszym, bo perspektywicznym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na lekcje online, albowiem nauka języka pośród większej liczby ludzi  mających ten sam cel jest dużo prostsza i zdecydowanie bardziej skuteczna niż w kwestii lekcji jednoosobowych, które przydają się w chwili nadgonienia indywidualnych niedociągnięć pojedynczej osoby.

Polecamy dla Ciebie