Edukacja

Na jakie typy możemy podzielić mikroskopy?

Mikroskop umożliwia nam oglądanie małych obiektów, które nie są widoczne bez powiększenia, lub takich które widzimy, ale przyjrzenie się jakimś elementom i drobiazgom jest niemożliwe. Urządzenie to zbudowane jest z układu optycznego i mechanicznego. Układ optyczny ma za zadanie odpowiednie oświetlenie badanego obiektu i jego powiększanie. Część mechaniczna gwarantuje odpowiednie położenie części układu optycznego.

Jakie są rodzaje mikroskopów?

Znajdziemy ogromne ilości najróżniejszych mikroskopów, które różnią się od siebie sposobem w jaki się je używa, miejscem, w którym są stosowane oraz szczegółowością, którą gwarantują. Początkowo wszelkie produkowane mikroskopy były typu optycznego, ale od tamtej pory udoskonalono dosyć mocno te urządzenia i teraz wyróżnić możemy przynajmniej kilka różnych rodzajów mikroskopów. Są to dla przykładu mikroskop akustyczny, polaryzacyjny, sił atomowych, operacyjny, fluorescencyjny, pomiarowy i mikroskop konfokalny.

Czym różnią się mikroskopy?

Mikroskopy różnią się sposobem funkcjonowania, przykładowo mikroskop akustyczny wykorzystuje fale ultradźwiękowe do otrzymywania powiększonego obrazu, a mikroskop holograficzny wykorzystuje pomiar natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez próbkę. Mikroskop atomowy natomiast korzysta z wiązki elektronów żeby dostać obraz. Rozdzielczość mikroskopu jest zależna od wielkości energii elektronów i wielkości fal. 

Niektóre mikroskopy bywają zmodernizowanym typem mikroskopu świetlnego jak na przykład mikroskop pomiarowy, który wykorzystywany jest przy bezdotykowych pomiarach długości w układzie współrzędnych prostokątnych i biegunowych a także kątów, albo mikroskop fluorescencyjny, który działa na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, w zastępstwie, albo razem ze zjawiskami odbicia i absorpcji światła. Tak samo jest też w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który odróżnia się jeszcze tym, że ma dwa okulary, a nie jeden, dzięki czemu możliwe jest przestrzenne widzenie powiększanego projektu.

Gdzie można wykorzystać mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest inną konfiguracją mikroskopu optycznego. Oznacza to, że do tworzenia obrazu korzysta z widma światła widzialnego. Wyodrębniamy dwa mikroskopy konfokalne – jeden, który korzysta z wiązki promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica pomiędzy mikroskopią optyczną a konfokalną jest taka, że do obiektywu mikroskopu konfokalnego dochodzi jedynie światło z jednej płaszczyzny ogniskowania a nie jak w przypadku mikroskopu optycznego, z całego przekroju próby. Dzięki temu mamy pogłębiony kontrast oraz rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny jest wykorzystywany w dermatologii w trakcie wykonywania nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Umożliwia ona obrazowanie skóry na żywym organizmie. Jest stosowany też w okulistyce. Pozwala on na właściwe rozpoznanie schorzeń rogówki, ale również przy zastosowaniu mikroskopu konfokalnego możliwa jest obserwacja zapaleń lub guzów w spojówce.

Źródło: Kawaska – mikroskopy konfokalne

Polecamy dla Ciebie