Edukacja

Jakie perspektywy zawodowe ma monter instalacji sanitarnych?

Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie skomplikowanym i zawiłym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo zróżnicowane. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć szeroką wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Profesjonaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale również za ich właściwe funkcjonowanie. W razie potrzeby wykonują także modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki fachowiec musi także posiadać wiedzę z zakresu spawania, gdyż często istnieje potrzeba zespawania rur. Musi posiadać także umiejętność planowania, żeby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający ukończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wykształconych fachowców, z tego powodu jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie powinna podjąć osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Wymagane jest odpowiednie rozpoznawanie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także sprawność dłoni. Pracownik, który pracuje w zawodzie powinien także wyróżniać się odpornością na długotrwały wysiłek, cierpliwością, skrupulatnością oraz umiejętnością podejmowania szybkich decyzji.  Charakter pracy wymaga także wykazanie się umiejętnością pracy w grupie, ale i jednocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak wiele zawodów tego rodzaju również i ten obciążony jest pewnym ryzykiem. Z uwagi na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma także często styczność z dużą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód mogą wykonywać również osoby niedosłyszące – ta wada nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Warunki pracy dla montera instalacji sanitarnych

Profesja montera instalacji sanitarnych cechuje się dużą rozmaitością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Dyplomowany pracownik może założyć własną firmę, oraz znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach budowlanych. Praca zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach może być związana z częstymi wyjazdami. Tego typu przedsiębiorstwa najczęściej świadczą usługi w całym kraju. Ważne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał umiejętność pracy w zespole, ponieważ zlecone zadania często obligują do ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie tego typu instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu. Charakter wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, oraz różnej temperaturze powietrza. Nie można zapominać, że monterzy zazwyczaj mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem oraz wibracje. 

Możliwości rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Żeby dostać dyplom montera instalacji sanitarnych uczeń powinien uzyskać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można dostać po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego. Uczeń wówczas dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Warto „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, aby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje wiele możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Nie można zapomnieć, że istnieje również szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania świadectwa czeladnika. Pozwala to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tej profesji można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po otrzymaniu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to cenny, pożądany zawód niemal gwarantujący zdobycie pracy. Dobry fachowiec ne pewno nie będzie cierpiał na brak zajęcia. 

Polecamy dla Ciebie