Brak kategorii

Dlaczego warto zapisać dziecko do dwujęzycznej szkoły podstawowej?

Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma wiele zalet. Język obcy traktuje się w dwujęzycznej szkole równorzędnie z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to przykładowe miasto gdzie znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy wiesz, że nauczanie w drugim języku od wczesnego wieku wpływa korzystnie na rozwój malucha. Warto także dodać, że liczebność klas w szkołach dwujęzycznych jest mniejsza. Sprawia to, że nauczanie jest bardziej zindywidualizowane i dopasowane  do zapotrzebowań konkretnych uczniów.

Nauka w szkole dwujęzycznej – jak przygotować na to dziecko?

Najlepszym sposobem na przygotowanie dziecka do nauki w dwujęzycznej szkole jest oswojenie go z drugim językiem. Maluchy, które w wieku 3-5 lat mają kontakt z drugim językiem, przyswajają go w sposób naturalny. Pamiętaj także, że podstawowa znajomość drugiego języka to warunek, który trzeba spełnić do przyjęcia do szkoły tego typu. Dlatego warto zadbać aby maluch od małego mówił w drugim języku.

Nauczanie dwujęzyczne – co to jest?

Nauczanie w dwujęzycznej szkole podstawowej to system który polega na nauczaniu konkretnych przedmiotów w dwóch językach. W efekcie doprowadza się do rozwoju kompetencji językowych, osiąganych przez uczniów. Plusy takiego sposobu nauki to:

  • kształtowanie postaw zrozumienia odmienności geograficznej a także kulturalnej obszaru językowego który jest inny niż ojczysty;
  • nauka książek, kultury czy też historii innych krajów;
  • łatwiejszy dostęp do zagranicznych programów związanych z nauką;
  • zachodzi możliwość kontynuowania edukacji za granicą.

Jak to wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, dążące do swobodnego posługiwania się przez uczniów w mowie i w piśmie językiem ojczystym oraz obcym na jednym poziomie. Jednakże nauczanie dwujęzyczne nie jest realizowane na lekcjach języka polskiego, historii a także geografii Materiały dydaktyczne na pozostałych zajęciach to zarówno polskie podręczniki, oraz podręczniki w języku obcym. Taka metoda sprawia, że możliwe jest opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami językowymi w szerokim zakresie.

Jak sprawa wygląda z punktu widzenia neurodydaktyki?

Neurodydaktyczne badania wskazują, iż nauczanie w szkole tego typu zdecydowanie usprawnia rozwój mózgu a także przyśpiesza osiągane wyniki przez uczniów, a także zapewnia im szeroki rozwój. Osoby dwujęzyczne mają zdecydowanie wyższy poziom myślenia kreatywnego. Co więcej badania wykazują, że dwujęzyczność często przynosi szereg innych korzyści poznawczych. Dzieci znające dwa języki, prędzej są w posiadaniu świadomości językowej, co oznacza, że zdają sobie sprawę z tego, że język to kod, który podlega regułom. Dzięki temu dzieci zdecydowanie sprawniej oraz skuteczniej uczyć się innych języków.

Co można robić zawodowo po nauczaniu w szkole dwujęzykowej?

Nauczanie w obu językach jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  zgodnie z polskim systemem edukacji a uczniowie przystępują do testów które są zgodne z wymaganiami polskiego systemu edukacji. Niemniej uczunień zyskuje dużo większą liczbę punktów z z języka obcego w rekrutacji na uczelnie wyższą w kraju. Powinno się również podkreślić, że ilość kierunków studiów w których wykłady prowadzone są po angielsku oferowanych przez najlepsze uczelnie w Polsce stale rośnie. Dodatkowo o wiele łatwiej kończąc taką szkołę aplikować na uczelnie, która mieści się za granicą.

Polecamy dla Ciebie