Edukacja

Czym prywatne licea przyciągają uczniów i rodziców?

Liceum to istotna sprawa. Młodzież zaczynający w niej edukację stają u progu dorosłego życia. Decyzja związana z właściwym wyborem liceum może rzutować na resztę życie(a). Uwzględniając stan polskiej(go) oświaty coraz chętniej rodzice decydują się na umieszczenie swoich dzieci w prywatnych szkół(ach). W związku z tym, warto przyjrzeć się co oferują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miasta cechują się dużym i różnorodnym wachlarzem ofert.

Czy można mówić o modzie na prywatne licea?

Prywatne nauczanie ma się w Polsce coraz lepiej. Jest to efektem przynajmniej kilku czynników. Jednym z nich są stosunkowo niskie kwoty przeznaczane na sektor publiczny przez państwo. Można się również spotkać z argumentem, że poziom edukacji w szkołach publicznych regularnie spada. Licea prywatne przez wzgląd na swoją finansową niezależność od rządowych dofinansowań mogą zapewnić sobie na pokonanie tych problemów. Przeważnie pomimo obowiązującym(ch) stereotypom(ów) narzucają wysoki poziom edukacji. Nacisk w tego typu liceach kładziony jest głównie na naukę języków obcych i regularny rozwój dziecka. Prywatne liceum w Gdańsku niejednokrotnie ma do dyspozycji nowoczesne(ych) pomocy naukowych. Ponadto kadra pedagogiczny(a) jest złożona z doświadczonych praktyków o dużej wiedzy i szerokim spojrzeniu. Brak ogólnodostępnej rekrutacja(i) powoduje, że ilość uczniów bywa limitowana, co także może nieść z sobą pozytywne efekty. Dzięki temu, nauczyciel może zapewnić każdemu studentowi więcej czasu na indywidualne konsultacje.

Generalnie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych są ich koszty. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie opłat. Warto tu jednak dodać, że w wielu szkół(ach) uiszczenie czesnego zawiera w sobie różne wycieczki, wyjścia do kin, muzeów bądź teatrów. 

Co oferują prywatne licea

Poprzez rosnącą(ej) rywalizację(i) na rynku, licea prywatne dążą do tego aby prześcigać się w proponowanych nastolatkom i ich rodzicom udogodnieniach. Jest to korzystne zjawisko z perspektywy zainteresowanych.

Prywatne licea przedstawiają się jako placówki naciskające na bliskie stosunki międzyludzkie – na pracę w grupie a także samodzielną. Dzięki dosyć małym klasom, uczniowi poświęca się więcej czasu ulepszając jego mocne strony i niwelując jego słabsze strony. Tego typu podejście daje szansę na pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań oraz predyspozycji nastolatka. Pomoc w rozwoju daje w efekcie mocne przygotowanie do wejścia w dorosłe życie oraz na rynek zawodowy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na prowadzenie wszelkiego typu warsztatów, spotkań z ciekawymi osobami jak również zajęć praktycznych. Dzięki temu żak ma szansę zyskać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także użyteczną. Ponadto wiele szkół nawiązuje kooperację z uniwersytetami. Otrzymują dzięki temu wsparcie od wybitnych ekspertów w danych przedmiotach.

Na co zwracać uwagę wybierając prywatną szkołę?

Decydując się na tego rodzaju liceum przede wszystkim należy brać pod uwagę zainteresowania ucznia, a także cele, które przed sobą wyznacza. Warto przed podjęciem ostatecznej(go) wyboru spędzić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Określony i wiedzący czego chce uczeń dzięki należytemu wsparciu rodziców i nauczycieli może osiągnąć więcej. Aplikacja do prywatnego liceum startuje od kontaktu z sekretariatem, następnie ma miejsce indywidualna(ej) rozmowy rodziców oraz aplikującego z dyrekcją. Na bazie tego typu wywiadu środowiskowego zazwyczaj podejmowana jest decyzja o przyjęciu ucznia do następnych w kolejności etapów naboru. Podsumowując – trzeba być świadomym jakie cele przyświecają szkole i upewnić się, że uzupełniają się z celami ucznia i jego rodziców.

Polecamy dla Ciebie