Biznes

Co to jest księgowość uproszczona?

Mała księgowość jest jedną z metod rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z fiskusem. Jej potoczna nazwa to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc są trzy metody: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i podatkowa księga przychodów i rozchodów. Kryterium korzystania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy kwota ta zostanie przekroczona, niezbędne jest wprowadzenie pełnej księgowości. Warto wspomnieć, że ten sposób rozliczenia może być prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, nie ma obowiązku zatrudniania księgowego. Jedynym wymogiem jest poznanie podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Każdy właściciel firmy po otwarciu działalności gospodarczej staje przed pytaniem jaką księgowość prowadzić? Próg dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowa zasada. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia zastosowanie metod rozliczania małej księgowości. Podmioty które mogą korzystać z księgowości uproszczonej to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Najważniejsze fakty o księgowości uproszczonej

Księgowość uproszczona to przede wszystkim łatwe metody rejestrowania informacji finansowych firmy. Każda z tych metod ma za zadanie w prosty sposób rozliczyć finanse firmy, a także w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle łatwa metoda, że sporo przedsiębiorców jest w stanie poradzić sobie z nią samodzielnie. Jakie są sposoby prowadzenia małej księgowości?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji kwota podatku jest stała- nie zależy uzyskiwanych dochodów. Wysokość podatku liczona jest na podstawie informacji o danej działalności, ilości zatrudnionych a także o ilości mieszkańców danej miejscowości. Zazwyczaj nie każdy przedsiębiorca może korzystać z tego sposobu, gdyż ma on dosyć zawiłe kryteria.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokumentację, w której zapisuje są wszystkie koszty i przychody firmy. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to powszechna metoda, a jaj zaletą jest to, że przedsiębiorca nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby przedsiębiorca płacił pewną kwotę podatku, który zależy od zakresu działalności. Minusem tego jest, że jeśli przychody są niższe od kosztów, nadal jest obowiązek opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście wybrane spółki nie mogą wybrać jeśli chodzi o metodę rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości- tak jest w sytuacji spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przekraczają 2 000 000 euro. Można uznać, że księgowość uproszczona jest tylko dla wybranych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość w teorii każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Trzeba jedynie pamiętać, że nie zawsze jest to korzystne w przypadku małych podmiotów.

Polecamy dla Ciebie