Tag: mniejszość etniczna

ŚLADAMI ŁEMKÓW

Łemkowie to jedna z czterech prawnie uznanych mniejszości etnicznych w Polsce. Do ich cech szczególnych należy bogata, choć trudna przeszłość, ciekawe obrzędy oraz zwyczaje, a także zachwycający folklor. Nie można też nie wspomnieć o barwnych osobistościach wywodzących się z tej grupy.   RUSINI, RUSNACY, RUSNAKI Łemkowszczyzna…