Tag: język

Język współczesnej polityki – jaki jest?

Rok 1989 – Polska przechodzi wiele znaczących zmian gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych. W wyniku rewolucji Solidarności stało się możliwe głoszenie różnych poglądów politycznych. Czy wraz ze zwiększoną dostępnością do kultury ludzie przestali pamiętać o podstawowych zasadach komunikacji? Czy dostęp do mediów nie zmienił też naszego…