Przyroda dla duszy

Natura silnie wpływa na ludzką psychikę. W tej kwestii największą rolę odgrywają szeroko pojęte otoczenie i klimat. Trudno przecenić ich wpływ na zachowanie, usposobienie oraz zdrowie psychiczne człowieka.

Nie od dziś wiadomo, że częste obcowanie z naturą ma zbawienny wpływ na psychikę. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda wykazało, że kontakt z przyrodą łagodzi tzw. ruminacje, czyli uporczywe myśli polegające na ciągłym rozpamiętywaniu różnych wydarzeń z przeszłości oraz obwinianiu siebie o negatywne sytuacje. Z kolei przebywanie w środowisku miejskim nie ma korzystnego wpływu na ich częstotliwość i intensywność.

Więcej zieleni, lepsze myślenie

Otoczenie wpływa także na rozwój intelektualny. W artykule Marcina Fabjańskiego Witamina N, czyli co zrobić z deficytem natury znaleźć można opinię, że już godzina spędzona w otoczeniu przyrody poprawia pamięć i zdolność abstrakcyjnego myślenia oraz wydłuża czas koncentracji uwagi o jedną piątą. Z kolei spędzenie jedynie dwudziestu minut w ten sposób obniża poziom kortyzolu – hormonu stresu – o około trzynaście procent.

Poczuć drzewa

W majowym wydaniu „Focusa” opisana została popularna w Japonii idea kąpieli leśnych, tzw. shinrin-yoku. Zdaniem doktora Qinga Li, autora książki na temat tej metody terapeutycznej, ma ona liczne skutki korzystne dla zdrowia. Wśród nich wymienia on obniżenie tętna i ciśnienia krwi, poprawę koncentracji oraz złagodzenie depresji i stanów lękowych. Żeby zauważyć pierwsze oznaki poprawy samopoczucia, wystarczy korzystać z kąpieli leśnych przez 20 minut dziennie, ale najlepiej jest to robić przez co najmniej dwie godziny.

Prawdziwe ośrodki terapii leśnej muszą spełnić odpowiednie warunki, by móc prowadzić leczenie. Do najważniejszych kryteriów oceny należą temperatura, wilgotność oraz ilość lotnych związków organicznych wydzielanych przez drzewa. Mimo to można praktykować shinrin-yoku w każdym miejscu, w którym rośnie wiele drzew.

Temperamentny niczym Włoch…

Także klimat odgrywa istotną rolę w kształtowaniu ludzkiej psychiki, zwłaszcza usposobienia i zdrowia psychicznego. Mieszkańcy krajów południowej Europy cechują się żywiołowością i impulsywnością, podczas gdy ludzie zamieszkujący państwa nordyckie są raczej spokojni. Nawet najbardziej znana przywara Polaków, ciągłe narzekanie, może mieć związek z aurą, a dokładniej jej zmiennością.

… opanowany jak Szwed

Z kolei mieszkańcy najbardziej wysuniętych na północ części krajów nordyckich częściej cierpią na depresję i bezsenność, co wynika z niedoborów światła dziennego, a nawet jego braków podczas nocy polarnej. Dlatego fototerapia cieszy się tam znaczną popularnością. Poprzez wyrównywanie długotrwałego braku światła łagodzone są symptomy wspomnianych zaburzeń. W klimacie umiarkowanym zaś mniejsza liczba dni słonecznych nie ma aż tak istotnego wpływu na samopoczucie ani kondycję psychiczną.

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Chin i USA wynika, że optymalna dla ludzkiej psychiki temperatura wynosi 22°C. Im bardziej odbiega od tej wartości, tym gorszego samopoczucia można się spodziewać. Zarówno upały, jak i mrozy pogarszają nastrój człowieka. Tak samo oddziałują częste zmiany aury. Wszystko to jednak jest niezależne od ludzkiej woli, co tym bardziej czyni je dotkliwym problemem dla wielu osób.

„Nie” dla betonowej dżungli

Z drugiej strony, człowiek w pewnym stopniu ma wpływ na swoje otoczenie. Nawet w wielkich miastach można znaleźć liczne obszary zielone i to w nich spędzać wolny czas, by odpocząć fizycznie i psychicznie oraz poprawić swoje samopoczucie. Największą trudność może jednak sprawić znalezienie wolnej chwili na taki sposób relaksu oraz całkowite odcięcie się od problemów codzienności.

Tryb życia narzucany przez współczesne społeczeństwo wydatnie ogranicza możliwość kontaktu z przyrodą. Staje się on coraz bardziej powierzchowny i krótkotrwały, a jego zbawienny wpływ na umysł i duszę jest niedoceniany. Ta sytuacja sprzyja rozwojowi zaburzeń psychicznych u wielu osób. Tym ważniejsze i trudniejsze okazują się próby znalezienia nawet kilku minut, które można poświęcić na obcowanie z naturą.


Dodaj komentarz