Młoda historia


Są takie wydarzenia w historii najnowszej, o których trudno zapomnieć. Obalenie komunizmu, zamach na World Trade Center, wejście Polski do Unii Europejskiej oraz do NATO, śmierć Jana Pawła II… Przykładów można mnożyć. Jakie są najważniejsze wydarzenia dla współczesnych dwudziestokilkulatków?

Wydarzenia historyczne mają wpływ nie tylko na politykę czy na państwo, ale także, a może nawet przede wszystkim, na społeczeństwo. Historia zna wiele przykładów, kiedy to niejednokrotnie determinowała tematy i zasady życia społecznego. Wystarczy wspomnieć chociażby czasy zaborów oraz II wojny światowej. Zapytałam kilka osób o to, które wydarzenia z historii najnowszej uważają za najważniejsze. Co sądzą na ten temat?

Z zaolziańskiego punktu widzenia

Kasia na co dzień mieszka w Czeskim Cieszynie. Dla niej jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej jest tzw. aksamitna rewolucja z 1989 roku. Mówi o niej tak:
17 listopada 1989 roku w Pradze w ówczesnej Czechosłowacji doszło do pokojowej demonstracji studentów, która była wspomnieniem 50. rocznicy śmierci studenta Jana Opletala, zastrzelonego przez nazistów. Manifestacja została brutalnie spacyfikowana przez funkcjonariuszy VB (Veřejná bezpečnost; odpowiednik polskiej Służby Bezpieczeństwa – red.). Następnego dnia do strajków dołączyli czechosłowaccy aktorzy. Václav Havel, późniejszy prezydent Czech, współzałożyciel Karty 77 i założyciel Forum Obywatelskiego, wraz z innymi działaczami podjął stanowcze decyzje, które doprowadziły do obalenia władzy komunistycznej, wolnych wyborów w 1990 roku i następnie do powstania nowej demokratycznej Republiki Czeskiej 1 stycznia 1993 roku.

Aksamitna rewolucja miała niewątpliwie wielki wpływ na ówczesnych mieszkańców Czechosłowacji. Dzięki niej na wzór Polski, która zapoczątkowała poprzez rozmowy Okrągłego Stołu proces odzyskiwania suwerenności, nazwany później Jesienią Ludów, Czesi i Słowacy obalili komunizm i Czechosłowacja mogła uwolnić się od zależności od ZSRR. Ponadto powstały dwa odrębne państwa – Republika Czeska i Republika Słowacka.

Krok milowy w stronę wolności słowa

Za najważniejszą datę uważam 11.04.1990 roku, kiedy to zniesiono w Polsce cenzurę. Przez wiele lat była fundamentem, na którym opierała się komunistyczna propaganda. Zniesienie cenzury stało się przełomowym momentem w odradzającej się Polsce i symbolem odzyskiwanej przez nią wolności. To ważny etap w budowaniu wolności słowa w Polsce. Po wielu latach wreszcie można było swobodnie wyrażać swoje poglądy i wartości, bez żadnych obaw – mówi Karolina, studentka polonistyki.

Cenzura prewencyjna, w przeciwieństwie do cenzury represyjnej zajmującej się wycofywaniem materiałów z obiegu wydawniczego, sprawowała nadzór nad dziełami jeszcze nieopublikowanymi i obowiązywała w Polsce od 1944 roku. Na liście książek zakazanych w PRL u znajdowały się takie dzieła, jak Folwark zwierzęcy George’a Orwella, Archipelag Gułag Aleksandra Sołżenicyna, Winnetou Karola Maya, Kurier z Warszawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Opera śmierci Adama Nasielskiego, Pamiętnik pani Hanki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Trędowata Heleny Mniszkównej, a także dzieła Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza i Agathy Christie. Wykaz obejmował również filmy, tzw. półkowniki (nazwa pochodzi od przechowywania taśm filmowych na półkach). Niedozwolone były m.in. Wierna rzeka Tadeusza Chmielewskiego, Kobieta samotna Agnieszki Holland, Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego oraz Meta Antoniego Krauzego. Cenzura przejawiała się także zagłuszaniem zagranicznych stacji radiowych, np. Radia Wolna Europa.

Na straży wartości

Karolina, studentka germanistyki, uważa, że:
Bardzo ważne dla Polski było uchwalenie Konstytucji w 1997 roku. Została ona zatwierdzona przez obywateli w referendum, co oznacza, że Polacy uważają ją za prawomocną i zobowiązują się do przestrzegania jej oraz chcą, by ich prawa – zawarte w Konstytucji – były przestrzegane. Gwarantuje nam ona suwerenność, jednolitość państwa, demokratyczne państwo prawne oraz wolność gospodarczą. Jest to najważniejszy akt obowiązujący w państwie, dlatego uchwalenie go uważam za jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach kraju.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku – za było 451 głosów, przeciw 40, a 6 wstrzymujących się. Konstytucja odwołuje się m.in. do odzyskania niepodległości, religii chrześcijańskiej, podkreśla również znaczenie transformacji ustrojowej. Ponadto stoi na straży godności człowieka oraz nakłada obowiązki na obywateli, w tym obowiązek obrony Ojczyzny. Co ciekawe, polska preambuła, poprzedzająca artykułowaną część Konstytucji, jest jedną z najdłuższych na świecie.

Od tragedii do kłótni w państwie

10 kwietnia 2010 roku Polska na chwilę się zatrzymała, a wszyscy Polacy zjednoczyli się w smutku i szoku. To właśnie ta data jest dla Michała, studenta prawa, najistotniejsza w historii najnowszej.
Moim zdaniem takim najważniejszym wydarzeniem jest katastrofa smoleńska, bo spowodowała zmiany w polityce, które obserwujemy do dzisiaj. Dotyczy to zmian nie tylko w polityce kraju, ale także w polityce międzynarodowej. Na przykład pogorszyły się relacje z Federacją Rosyjską. Ponadto sam moment katastrofy był chwilą śmierci wielu wybitnych osób. Tragedia ta ma tak mocny ładunek emocjonalny, że brak szacunku dla tego wydarzenia okazywany przez pewne osoby powoduje negatywne nastawienie innych osób.

Z czasem katastrofa smoleńska stała się niestety powodem podziałów w państwie i zdecydowanego pogorszenia stosunków polsko-rosyjskich z uwagi na powstanie licznych teorii spiskowych. Niektórzy uważają, że obchodzenie tzw. miesięcznic nie ma prawie nic wspólnego z upamiętnianiem ofiar, a jedynie z rozgrywkami politycznymi, doprowadzającymi do narastających konfliktów w Polsce.

Niebezpieczne Państwo Islamskie

Jako najważniejsze wydarzenie na świecie, czyli pociągające za sobą najwięcej konsekwencji, wskazałabym tzw. arabską wiosnę z racji tego, że nie tylko zmieniły się obozy rządzące w północnej Afryce, ale wpłynęło to także na masową imigrację do Europy i na umocnienie się pozycji ISIS na świecie. Arabska wiosna dała również początek ruchom niepodległościowym – np. na Ukrainie została zerwana zależność od Rosji i obalono prezydenta, co doprowadziło do wojny w Donbasie – oraz zahamowała rozwój turystyki. Pomimo dobrych zamiarów, jakie kierowały ludźmi z terenów objętych arabską wiosną, przyniosła ona więcej szkód niż korzyści – twierdzi Ada, studentka filologii polskiej.

Arabską wiosną nazywa się protesty społeczne, które doprowadziły do konfliktów zbrojnych na Bliskim Wchodzie i w Afryce w latach 2010-2013. Zapoczątkowały ją demonstracje w Tunezji. Przyczyną tych wydarzeń było m.in. narastające bezrobocie, korupcja władz i reżimy autorytarne, panujące w krajach objętych rewolucją. Arabska wiosna spowodowała zmiany nie tylko w krajach arabskich, ale i na całym świecie. Jej najpoważniejszym i najniebezpieczniejszym skutkiem jest szerzenie się terroryzmu, przejawiającego się m.in. w formie ataków terrorystycznych dokonywanych przez Państwo Islamskie (ISIS). Walka z terroryzmem to obecnie najważniejszy cel krajów europejskich i USA.

Młodzi ludzie różne wydarzenia w historii najnowszej uważają za najważniejsze. Wymieniają zarówno te dotyczące Polski, jak i świata. Niewątpliwie można uznać, że są to wydarzenia, które wywarły duży wpływ nie tylko na państwo, ale także na społeczeństwo.


Dodaj komentarz