Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie.

Tematyka
• ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna,
• ochrona konsumentów – prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

Kto może wziąć udział
Absolwenci prawa oraz innych kierunków studiów, np. ekonomii, administracji czy zarządzania, którzy obronili pracę na ocenę co najmniej bardzo dobrą,w terminie 16.10.2017-15.10.2018.

Korzyści
Pula nagród wynosi 25 tys. – autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie pracy z ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – 5 tys. zł.
• płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie 3 miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur;
• publikacja pracy – w formie drukowanej lub elektronicznej;
• dostrzeżenie przez środowisko prawnicze.

Co trzeba zrobić
1. Wypełnić formularze: formularz zgłoszeniowy zaświadczenie potwierdzające termin obrony i temat pracy.
2. Przygotować egzemplarz pracy oraz jednostronne streszczenie (wersję drukowaną oraz elektroniczną).
3. Przesłać całość dokumentacji do 31 października 2018 r. ― decyduje data wpływu ― na adres Urzędu (pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na najlepszą pracę magisterską – BP – konkurencja lub Konkurs na najlepszą pracę magisterską – BP – konsumenci).

Szczegóły – formularze do pobrania oraz regulaminy – znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php.

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 2008 r. Pierwsze dwie edycje poświęcone były ochronie konkurencji, a w 2011 r. poszerzono tematykę o ochronę konsumentów. Od 2015 r. wybierane są również najlepsze prace doktorskie.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.


Dodaj komentarz