Jestem dumny z mojego regionu!

Promowanie produktów regionalnych, sztuki ludowej oraz lokalnych przedsiębiorstw to tylko kilka z licznych przejawów patriotyzmu lokalnego. Każdy z nas ma swoją „małą ojczyznę”, ale czy każdy z nas jest z niej dumny?

Promocja regionu lub miasta może na pierwszy rzut oka kojarzyć się tylko ze sposobem na zarobek, jednak warto dostrzec w niej coś więcej. Dzięki niej możemy przybliżyć wszystkim przyjezdnym to, co sami cenimy i lubimy w naszym otoczeniu. Patriotyzm lokalny w znacznym stopniu przypomina po prostu ten narodowy, o którym jednak mówi się na co dzień znacznie szerzej.

Co to właściwie jest?

Patriotyzm lokalny można opisać jako uczucie przywiązania do swojego regionu lub miasta, tak zwanej małej ojczyzny. Lokalny patriota może nawet stawiać sprawy istotne dla jego otoczenia ponad te, które są ważne dla kraju czy ogółu społeczeństwa. Oczywiście nie musi zaraz podejmować spektakularnych działań, a jego szacunek do „małej ojczyzny” może przejawiać się w sprawach najbardziej prozaicznych, jak choćby wybór lokalnych produktów podczas zakupów. Wielu młodych wykazuje zainteresowanie nauką tańca ludowego, a w sklepach coraz częściej pojawiają się produkty z motywami folklorystycznymi.

Nie ma jednak patriotyzmu lokalnego bez jednego, ważnego elementu – otwartości na inne społeczności. Prawdziwy patriota nie może być wrogo nastawiony do osób, które po prostu pochodzą z innego regionu. W czym zresztą patriotyzm w wersji lokalnej jest dokładnie zbieżny z tym narodowym.

Wspieram mój region

Swoim regionem może się szczycić każdy, niezależnie od tego, czy wciąż w nim mieszka, czy z jakichś powodów z niego wyjechał. O miłości do „małej ojczyzny” świadczą konkretne odczucia i zachowania. Ktoś, kto wyjechał na studia, może manifestować swój patriotyzm lokalny poprzez zaznajamianie innych ludzi z kuchnią i tradycjami swojego regionu. Każde działanie prowadzące do upowszechniania wiedzy na temat własnego regionu może zostać uznane za przejaw patriotyzmu lokalnego.

Kolejnym istotnym, chociaż już nie aż tak niezbędnym elementem tej postawy, jest udział w życiu regionu, w wyborach do samorządów oraz wydarzeniach kulturalnych. Zainteresowanie sprawami ważnymi dla małej ojczyzny wiąże się ze wspieraniem jej rozwoju. Podobną rolę pełni wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, wytwórni oraz sprzedawców.

Nietypowe regiony

Wiele obszarów Polski może poszczycić się regionalną kuchnią i bogatymi tradycjami. Jednak ze względu na burzliwą historię naszego kraju niektóre regiony są polskie od stosunkowo krótkiego czasu. Czy na ich obszarach również można dostrzec przejawy patriotyzmu lokalnego? Dobrym przykładem jest Szczecin. Jego historia to bardzo trudny temat. Przez lata należał do Niemiec, a po wojnie był miejscem, w którym zamieszkali ludzie wcześniej wychowujący się w różnych tradycjach. To region bardzo specyficzny, ale lokalni patrioci znajdują swoje sposoby na działanie. Choćby takie, jak inicjatywa Made in Szczecin, która ma za zadanie prezentować lokalnych artystów i promować ich twórczość. Założycielom udało się zrealizować już kilka projektów, dzięki którym szczecińscy muzycy mogli pokazać się z jak najlepszej strony.

Kolejną ciekawą inicjatywą jest Szczeciński Inkubator Kultury. Wspiera on młode organizacje pozarządowe, które działają w obszarze szeroko rozumianej kultury. Doradza ludziom chcącym zdziałać coś ciekawego, a także promuje wydarzenia, które już udało się zorganizować na terenie Szczecina. Podobną misję pełni Sektor 3, który także pomaga organizacjom pozarządowym. Wszystko to ma na celu budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, co, przynajmniej w mojej opinii, wydaje się być najlepszym przejawem patriotyzmu lokalnego.


Dodaj komentarz