Dom niejedno ma znaczenie

This house is not a home, śpiewał Adam Gontier w piosence Three Days Grace Home. Ten cytat wskazuje na dwuznaczność pojęcia “dom”, widoczną głównie w języku angielskim. Można je interpretować jako budynek oraz miejsce, z którym człowiek jest związany emocjonalnie.

Bolesny i toksyczny chłód
Dom rodzinny może się kojarzyć w silnie negatywny sposób. Wynika to przede wszystkim z przemocy domowej, która zawsze była powszechnym problemem. Takie sytuacje zdarzają się nader często i zwykle nie wychodzą na jaw. Istnieją ich różne rodzaje – od agresji fizycznej i seksualnej po przemoc emocjonalną, która tak naprawdę występuje zdecydowanie częściej niż pozostałe dwie formy, a jednocześnie jest najtrudniejsza do wykazania.

Każdy typ przemocy domowej niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne dla ofiar. Agresja fizyczna powoduje przede wszystkim obrażenia ciała, a także – podobnie jak pozostałe rodzaje przemocy – zaburzenia natury psychicznej albo psychosomatyczne. Do najczęstszych problemów występujących u ofiar należą zespół stresu pourazowego, depresja, uzależnienia czy trwałe zmiany osobowości. Wiele osób zmaga się z tymi kłopotami przez resztę życia, choć są one możliwe do rozwiązania. Istnieją różne warianty pomocy takim ludziom – od poradnictwa w zakresie kwestii psychologicznych i prawnych czy wsparcia emocjonalnego po psychoterapię, która jednak powinna być stosowana dopiero wtedy, gdy ofiara przemocy domowej czuje się względnie bezpiecznie.

Jak podaje portal psychologia.edu, przeciętnie po roku działań edukacyjnych i wsparcia psychologicznego takie osoby są gotowe do psychoterapii. Gdy ten etap się zakończy sukcesem, wiele ofiar przemocy domowej w dużej mierze wypiera traumatyczne wspomnienia ze swojej świadomości. Nie zawsze jednak potrafią uniknąć stosowania negatywnych wzorców zachowań wyniesionych z domu rodzinnego.

Niepodrabialne ciepło
Równie często dom ma pozytywne zabarwienie emocjonalne. Nie kojarzy się wówczas tylko z miejscem, lecz także z ciepłą, przyjazną atmosferą i trudną do podrobienia więzią między członkami rodziny. Zdrowe relacje w rodzinie są zbudowane na solidnych fundamentach – poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu, bliskości i wsparciu.

Wiele istotnych aspektów życia rodzinnego różni się zależnie od miejsca zamieszkania rodziny. W wiejskim domu ważną rolę odgrywa wspólne wykonywanie obowiązków domowych – od przygotowywania posiłków po prace w polu. Z kolei dla osób żyjących w mieście miłym wspomnieniem mogą być wyjścia z rodziną do teatru, kina, restauracji lub na koncerty. Są to chwile, które warto celebrować, gdyż ze względu na styl życia wielu miejskich rodzin zdarzają się dość rzadko.

W obu tych przypadkach dom jest zdecydowanie bardziej utożsamiany z wypełniającymi go ludźmi niż tylko z budynkiem. To skojarzenie zostawia także trwalszy ślad w pamięci, tak samo jak u ofiar przemocy domowej.

Wpływ wspomnień z domu rodzinnego na psychikę człowieka jest niemożliwy do przecenienia. Zależy od nich wiele spraw – od wyników w szkole oraz zdrowia psychicznego i fizycznego po relacje z innymi i wychowanie własnych dzieci. Ponadto właśnie dzieciństwo decyduje o tym, w jaki sposób dom zostanie zapamiętany – jako miejsce i ludzie, do których człowiek odczuwa przywiązanie, czy tylko jako budynek.


Dodaj komentarz